Uścisk dłoniMediacje

Jestem stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy od 2019 r. .

Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, cywilnych, karnych oraz gospodarczych.

Proces mediacji polega na rozwiązywaniu sporów i zawarciu ugody przez obie strony przy udziale pomocy mediatora. Polubowne rozwiązywanie sporów jest sprawniejsze, tańsze i mniej stresujące.