Kalkulator na biurkuCennik usług prawniczych

 

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od przyjętej formy współpracy, oczekiwań Klienta, stopnia skomplikowania sprawy.

Doradztwo prawne

Stawka godzinowa

Jest to forma wynagrodzenia stosowana najczęściej przy zleceniach jednorazowych. Stawka za godzinę pracy jest ustalana indywidualnie z Klientem i zależy m.in. od: rodzaju i stopnia komplikacji powierzonej sprawy, ilości przedstawionej dokumentacji, konieczności odtwarzania nagrań, posługiwania się językiem obcym itp.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Kancelaria stosuje głównie przy stałej obsłudze oraz przy zleceniach jednorazowych, w których z góry jest wstanie przewidzieć zakres czynności niezbędny do realizacji zlecenia.

Zastępstwo w sprawach sądowych

Przy ustalaniu wynagrodzenia za zastępstwo procesowe w  sprawach sądowych Kancelaria odwołuje się do stawek minimalnych przewidzianych w obowiązujących przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powiększone o podatek VAT. W sprawach bardziej złożonych albo przy powierzeniu większej liczby jednorodnych spraw możliwe jest ustalenie odmiennych zasad, w tym dodatkowo z wykorzystaniem tzw. success fee.